Hjälp till HIV-smittade barn i Calcutta

Calcutta har blivit känd för Moder Teresa som hjälpte de fattiga. Det finns fortfarande mycket problem i miljonstaden. En grupp som desperat behöver hoppets budskap är HIV-smittade barn.
Pastor Mahesh berättar att barnen fått smittan av sina föräldrar vid födseln eller p.g.a. en misshandling. Många av dem har blivit sexuellt utnyttjade.
Mahesh’s fru jobbar med trehundra HIV-smittade barn. Största delen av de hjälpbehövande barnen kommer från kringliggande byar. Barnen ges medicin och näringsrik mat för att medicinen ska fungera och immunförsvaret ska öka. Barnen får bo i ersättande lägenheter och får utbildning. Utöver det berättar man för dem om evangeliet. I sinom tid får dessa hjälpbehövande barn föra hoppets budskap till sina hembyar.
– Evangelisten och predikanten D. L. Moody sade en gång att när vi räddar ett barn, räddar vi ett helt liv, säger Mahesh.
Förutom HIV-smittade barn hjälper Mahesh’s fru brustna mödrar. Arbete bland de lidande är inte lätt.
– Vi drar en människa åt gången från helvetet till livet. Det är en hård kamp, för satan släpper inte lätt sitt byte. Den här världen lägger inte märke till de här människorna och den anser dem inte ens vara människor. Vi ser dem som värdefulla skapelser av Gud. Vi vill hjälpa dessa barn att återfinna sitt borttappade människovärde. Efter en lång arbetsdag kan det hända att vi får ett leende som belöning, men det är värt en miljon dollar.