Kampanjboken på mongoliska blev färdig till julen

De mongoliska församlingarna fick en present till julen då den 120-sidiga kampanjboken på mongoliska nu är färdig. Avsikten är att genomföra mediemissionskampanjen före sommaren 2020.

Berättelserna om livsförvandling som valts för kampanjboken kommer att delas ut elektroniskt via TV, radio, webben, tidningar och andra medier. Dessa berättelser om livsförvandling är viktiga eftersom de är centrala också i evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes dokumenterade historier om människor som upplevt en livsförvandling. De har varit en viktig del av kyrkans predikning och undervisning redan i 2 000 år.
I Asien har MedieMission International hållit mediekampanjer tidigare bland annat i staden Kathmandu i Nepal, i de indiska storstäderna Mumbai, Bangalore, Calcutta, Hyderabad och Chennai, samt i Colombo, Sri Lankas största stad.
Nästan 70 miljoner människor har nåtts i asiatiska städer och allt som allt har via medier nåtts cirka 300 miljoner människor under kampanjerna i Asien.
I den islamiska Centralasien har mediemissionskampanjer nått cirka 30 miljoner människor i Ferganadalen som delas mellan Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan.

Två Mongolier
Mongoliska språk talas både i det av Kina kontrollerade Inre Mongoliet och Yttre Mongoliet, även kallat för det fria Mongoliet. Också i den ryska delrepubliken Burjatien talas ett mongoliskt språk.
Språkskillnaderna är så betydelsefulla att MedieMission Intl beslutade att ge ut kampanjböckerna både på det mongoliska och det burjatiska språket. I det kinesiska Mongoliet kan evangeliet inte predikas fritt och turister har sällan tillträde dit.

Be för Inre Mongoliet
Cirka 25 miljoner människor bor i Inre Mongoliet, under kinesiskt styre. Vi ber om era förböner för Inre Mongoliet.
Jämfört med det fria Mongoliet har det Inre Mongoliet en stor befolkning. I det fria Mongoliet finns det bara tre miljoner invånare. Burjatien har en befolkning på knappt en miljon.

Mongoliets historia
Det Yttre Mongoliet tillhörde till Kina fram till år 1911, och då var landets politiska system teokrati. Det Yttre Mongoliet försökte erövra Inre Mongoliet i kriget mellan Kina och Mongoliet åren 1912–1915, men p.g.a. av trycket från Ryssland övergav landet så småningom planerna att annektera Inre Mongoliet till Yttre Mongoliet.