Mediekampanjen i Tanzania når östra Afrika

Storstadskampanjen i Tanzanias huvudstad Dar es Salaam kommer att beröra hela östra Afrika.

 

Förberedelserna för storstadskampanjen i Dar es Salaam i oktober pågår för fullt.  Enbart via TV:n kommer den swahilispråkiga kampanjen att nå uppskattningsvis 90 miljoner östafrikaner. 

Hundratals församlingar i Dar es Salaam har redan anmält sitt intresse för att delta i kampanjen och är nu med och förbereder den. Vi har nyligen förhandlat med representanter för olika medier om bland annat de bästa platserna för utomhusreklam. Vi håller också på att bearbeta de livsberättelser som ska inkluderas i kampanjboken. Vi planerar att låta trycka upp 100 000 kampanjböcker som man ska kunna beställa genom att ringa till kampanjens telefoncentral.

Mediekampanjen kommer att synliggöras via sådana medier som TV- och radiokanaler, utomhusreklam och sociala medier. Via televisionen nås uppskattningsvis 90 miljoner östafrikaner. Förutom de ungefär 55 miljoner invånarna i Tanzania kommer kampanjens budskap att nå även swahilitalande i Kenya, Uganda, Burundi och delar av Demokratiska republiken Kongo.

Ungefär 40 % av Tanzanias befolkning är muslimer. På ön Zanzibar, som hör till landet, är andelen 99 %.

 

Församlingarna är entusiastiska

Mediekampanjen i Dar es Salaam anordnas på initiativ av biskopen för Tanzanias fria pingstförsamling (EPCT), David Batenzi. Han besökte vår bas i Finland i början av året och bad då MedieMission International arrangera en storstadskampanj i Tanzania.

Även biskopen för den lutherska kyrkan, Alex Malasus, är entusiastisk över kampanjen. Via honom inbjuds även andra samfund.

– Kampanjen kräver att alla är med. En enda församling klarar inte av projektet, säger Hani, ledare för MedieMission Internationals avdelning för arbetet bland araber.

 

 

Mediekampanjen inväntas med entusiasm i kyrkosamfunden i Dar es Salaam. På bilden syns MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka och styrelsemedlemmen Kenneth Grönroos.

 

 

Mediekampanjen är en stor möjlighet för Tanzania

Att anordna en mediekampanj är dyrt. Budgeten för kampanjen i Tanzania ligger på över 300 000 euro. Det kostar mycket att till exempel ordna med TV- och radiotider samt utomhusreklam.

–Vi hoppas att vi ska få hjälp i detta av missionsvännerna i Norden, av dem som har evangelisationen i Afrika på hjärtat. Det här är en av de mest betydelsefulla missionskampanjerna som utförts i östra Afrika under de senaste åren, berättar Hannu Haukka, verksamhetsledare för MedieMission International.

Biskop Batenzi konstaterade under sitt Finlandsbesök att mediekampanjen är en stor möjlighet för Tanzania.

– Jag manar er att be för oss och gärna också understöda oss ekonomiskt.