Mer litteratur behövs i Ryssland när coronapandemin pågår

Det tryckta ordets betydelse i församlingarnas evangelisationsarbete betonas när coronapandemin fortsätter att härja i Ryssland. Enligt önskan av lokala församlingar och tack vare kärleksgåvor från de kristna i Norden har MedieMissionen redan kunnat ge ut cirka 8 miljoner evangeliserande kampanjböcker, Nya testamenten och Johannesevangelier i Ryssland. Församlingspastorer på olika håll i Ryssland tackar de kristna i Norden för att de inte glömt människor som behöver evangelium i deras land. Frivilliga församlingsbor har levererat böckerna till ryssar ända från St. Petersburg till Stilla havets stränder.

Evangeliska församlingar har beställt sammanlagt mer än en miljon böcker för detta år. Vi har ännu inte kunnat låta trycka upp dem alla på grund av bristande resurser. Så fort som våra ekonomiska resurser tillåter ska MedieMission International fortsätta att låta trycka fler böcker som önskas av församlingar.

Antalet böcker som behövs till evangelisationsarbete kan verka stort. Men en enda bok kan ha en stor betydelse för någon, och den kostar bara cirka 15 kronor att trycka. En människa kan få uppleva den största förändringen i sitt liv och bli frälst när hon får litteratur med Guds ord. Vi tänker på en människa och en bok som vi som enskilda personer kan bekosta. Vår erfarenhet har också visat att många av dem som kommit till tro när de läst kampanjboken vill ge den till någon i sin bekantskapskrets. På det sättet sprids evangeliet vidare.

Under åren har frivilliga evangelister från ryska evangeliska församlingar bett en frälsningsbön med över en miljon människor. Nya testamenten, Johannesevangelier och kampanjböcker som tryckts med stöd av de kristna i Norden har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel i detta. Vi har hört av företrädare för församlingar att det medverkat till att redan över tusen nya församlingar kommit till på olika håll i Ryssland.

Ett varmt tack för dina förböner och stöd till litteraturarbetet i Ryssland! Vi får tillsammans vara med i det som Gud gör genom det sådda Ordet. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt litteraturarbete i Ryssland via denna länk.

Må Gud välsigna rikligt dig som deltar i att sprida Guds ord i Ryssland!

MedieMission Internationals redaktion