Vädjan från presidentens kansli i Sydsudan: Kom och fortsätt mediekampanjen

MedieMission fick i april ett brev via en medarbetare i Sydsudans interna underrättelsetjänst. Brevet innehöll en begäran från medlemmar av den sydsudanesiska regeringen att ordna nya mediemissionskampanjer i sydsudanesiska städer såväl som bland armen.

I brevet ber den administrativa chefen för Sydsudans president Salva Kiir samt social- och hälsovårdsministern Aya Benjamin Warele att ordna mediekampanjer i andra större städer utanför huvudstaden Juba.

Regeringstjänstemännen ber att kampanjverksamhet skulle ordnas även i Sydsudans försvarsmakts baser. De uttryckte också en önskan att MedieMission skulle inrätta ett kontor under Sydsudans president. De konstaterade att mediekampanjen skulle också uppmuntra folkslag och stammar i Sydsudan att fortsätta att söka försoning och förlåta varandra.

– Detta är en fin uppmuntran för oss att genomföra så att säga en andra fas i mediemissionskampanjen. Det är stort.

Naturligtvis vill vi uppfylla deras önskan och hjälpa Sydsudan. Frågan är, förmår vi göra det och enligt vilken tidsplan, då den pågående coronapandemin hindrar för närvarande att resa, konstaterar MedieMissions verksamhetsledare Hannu Haukka.

Det faktum att vi kontaktades av regeringens tjänstemän är också ett tecken på vad sådana här kampanjer betyder på nationell nivå. Den tidigare mediekampanjen har varit en kraftfull hjälp för Sydsudans folk. Antalet våldsdåd och andra brott minskade tack vare mediemissionskampanjen.  Digitala DAP-ljudapparater som delades ut till tusentals byar sprider evangelium där. I apparaterna finns inspelat kampanjbokens hela innehåll på landets huvudspråk och olika stamspråk.

– Det är fint att ledarna ser att den kristna trons inflytande är en viktig sak när de strävar efter att bygga en ny stat i de ytterst svåra förhållandena, säger församlingsråd Kenneth Grönroos, ledamot hos MedieMissions styrelse.

– De har sett effekterna av kampanjen som haft en inverkan på hela samhället. Guds mäktiga hand är med här och det påminner oss om hur stora saker vi kan åstadkomma tillsammans med våra stödjare, säger MedieMissions fältpastor Ari Talja.

Storstadskampanjen i Sydsudans huvudstad Juba har varit exceptionell i MedieMissions historia. Kampanjen genomfördes under riskfyllda förhållanden. Under fyra år hade inbördeskriget vållat förödelse i landet och krävt 400 000 medborgares liv. Dessutom var befolkningens analfabetism en stor utmaning.

Enligt Unescos statistik var hela 70 % av befolkningen analfabeter. Mediekampanjerna baseras ju vanligen på att människor kan läsa annonser, tidningar, kampanjböcker och Bibel.

För mediekampanjen i Sydsudan skaffades därför 20 000 ljudapparater. Medel för dem samlades genom en insamling som möttes med stor entusiasm. Insamlingen gav hela det belopp som behövdes.

Mediemissionskampanjen i Sydsudans huvudstad Juba har överträffat alla förväntningar hos landets kyrkliga samfund, såväl som hos oss på MedieMission International. Vi kan tala om en flodvåg av samtal till kampanjkontorets telefoner. Den enorma mängden av samtal kunde ingen ha förutsett. Under mediekampanjen kom bland annat en general inom landets försvarsmakt till tro och 5 000 stamkrigare kom tillsammans för att höra evangelium.

– Som Paulus säger, våra gemensamma bemödanden har inte varit förgäves, konstaterar verksamhetsledaren Hannu Haukka med glädje.

Vi tackar alla vänner och förebedjare för ert stöd till MedieMissions globala arbete! Det är mycket värdefullt under dessa svåra tider. Tack för dina förböner och ditt ekonomiska stöd för att sprida evangeliet till jordens ändar!

Enligt dina möjligheter kan du bidra till vårt arbete på vår donationssida Ge en gåva via denna länk.

Må Gud välsigna och bevara dig och din familj i dessa tider!