10 år av mediekampanjer i Israel

 

MedieMission International har organiserat mediekampanjer i Israel redan i 10 år. Som ett resultat av kampanjerna har nya messianska församlingar grundats och attityden gentemot de messianska troende har blivit mer positiv.

Den första mediekampanjen i Israel startade år 2008 på tre språk: hebreiska, ryska och arabiska. Mediekampanjen var en helt ny form av evangelisation i ett land där man förhåller sig negativt till Jesus. Officiella förfrågningar före kampanjen visade att endast ett fåtal hebreisktalande judar kände till namnet Jeshua (Jesus).

Kampanjen syntes i stora utomhus- och bussannonser i Jerusalem, Tel Aviv och Haifa, samt via radio- och tidningsannonser över hela landet. Flera församlingar och organisationer var involverade i den. Mängden feedback var fantastisk: mer än 15 000 judar och 5 000 araber tog kontakt med de lokala arrangörerna.

 

Sekulära medier blev intresserade av troende

Nästa år hölls en ny, landsomfattande kampanj på hebreiska och ryska i samarbete med organisationen Jews for Jesus och församlingen i Jerusalem. Antalet kontakter var lika stort som under den första mediekampanjen.

I Israel har organiserats flera mediekampanjer och de har varit på hebreiska, ryska, arabiska och engelska.

De sekulära mediernas intresse väcktes också. TV-kanaler intervjuade lokala kampanjledare och tidningen Jerusalem Post publicerade en omfattade artikel om messianska judar.

 

Det 70-åriga Israel firades med mediekampanjen

Under åren har flera lokala kampanjer genomförts i Israel, bl.a. i Nasaret tillsammans med araber, samt i Tel Aviv-regionen.

Den senaste mediekampanjen genomfördes i maj 2018 i Jerusalem på hebreiska, engelska och ryska. Huvudarrangören var Jews for Jesus. MedieMission International var till stor del ansvarig för kampanjen bland de rysktalande. Med kampanjen firades också den 70-åriga israeliska staten.

 

Nya församlingar och en attitydförändring

Mediekampanjerna har bidragit till att det har grundats flera nya messianska församlingar i landet. Bild av ett dop.

Arbetet med kampanjerna har inte varit förgäves. Många judar har funnit tron på Jesus, och det har grundats ett dussintal nya församlingar och hemgrupper. Tack vare kampanjerna har medias inställning till de messianska troende också förändrats permanent. Trots de extremt religiösas fientlighet mot dem har de blivit en del av det mångfacetterade samhället i Israel.

Men det finns ännu mycket arbete att göra. De flesta av de mer än 6 miljoner judarna i landet förstår fortfarande inte betydelsen av Jesu Kristi försoning.