I Tanzania behövs en förvandling

Storstadskampanjen i Dar es Salaam blev uppskjuten från oktober till nästa år, eftersom förberedelserna för kampanjen kommer att ta mer tid än förväntat. Det finns ett stort behov av evangeliets förvandlande kraft i en stad som lider av narkotikaproblem och fattigdom.

I Tanzania har man gjort missionsarbete länge, men det finns fortfarande mycket arbete kvar. Cirka 40 % av befolkningen i Tanzania och 99 % av befolkningen på ön Zanzibar som hör till Tanzania är muslimer.

Pastor för pingstkyrkan i Espoo, Kyösti Frestadius, som tidigare arbetat som missionär i Tanzania, hjälper till att genomföra storstadskampanjen. Han anser att mediekampanjen i Dar es Salaam är absolut nödvändig för staden.

– Kampanjen är ett unikt tillfälle att berätta om att Jesus verkligen kan förändra människans liv. Det finns ett stort behov av det budskapet i Dar es Salaam, eftersom det finns enorma drog- och aidsproblem i staden. Dessutom finns det mycket fattigdom och problem som orsakas av fattigdomen. Människor behöver Guds hjälp.

 

90 miljoner potentiella TV-tittare

Hörnstenen i den månadslånga mediekampanjen är kampanjboken som innehåller lokala förvandlingsberättelser. Det kommer att delas ut 100 000 exemplar av boken som är gratis.

99 % av invånarna på ön Zanzibar som hör till Tanzania är muslimer.

Budskapet om möjligheten till förändring förmedlas via TV- och radiokanaler, sociala medier och utomhusreklam. TV:n visar några av förvandlingsberättelserna till uppskattningsvis 90 miljoner östafrikaner som talar swahili. Förutom den tanzaniska befolkningen på cirka 55 miljoner finns potentiella tittare i Kenya, Uganda, delar av Republiken Kongo och Burundi.

 

Det nya sättet att evangelisera

Också kampanjens förberedelser innebär utmaningar. Lokala församlingar är inte vana vid att delta aktivt i evangelisationen på det här sättet, eftersom mötesserier som ordnas i Afrika arrangeras av kända evangelister som kommer från utlandet. I storstadskampanjen ligger ansvaret för aktiviteterna helt hos församlingarna.

Tanzaniska församlingar lär sig en ny ”fiskemetod” genom kampanjen.

Hundratals församlingar har redan anmält sig till kampanjen, men det skulle behövas mer av dem. Men dåliga relationer mellan församlingar inverkar på deltagandet.

– Församlingarna i Tanzania har av någon anledning delat sig ofta under åren. Någon grupp har lämnat församlingen och grundat en ny församling eller ett nytt samfund. Det är därför som församlingsledarna är misstänksamma mot varandra, förklarar Frestadius.

 

Pingstbiskopens dröm går i uppfyllelse

 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och Den fria pingstkyrkan har huvudansvaret för storstadskampanjen i Dar es Salaam.

Mediekampanjen är drömmen som gått i uppfyllelse för David Batenzi, biskopen för pingstkyrkan. Han besökte vårt mediemissionshus i Kervo i början av året och bad MedieMission International om att ordna en storstadskampanj i Tanzania.

– Jag vädjar till svenskarna och finländarna att de ber för oss och, om de vill, också stöder oss ekonomiskt, sade biskopen.

 

Du kan stöda MedieMission Internationals mediemissionskampanjer via vår donationssida.