År 2020, planer och jättelika utmaningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året 2019 var ett hektiskt år fullt av utmaningar, men vi fick också glädjas åt resultat av vårt arbete. Arbetet och utmaningarna tar inte heller slut i år. Till flera länder planeras en mediemissionskampanj och det finns därtill många länder som väntar på sin tur och önskar att få en kampanj.

Ryssland, östra Ukraina, Mongoliet, Israel, Tanzania och Kuba är exempel på länder där vi arbetade och gjorde planer för framtiden. Till exempel i Kuba trycktes 10 000 nya kampanjböcker för evangelisation. Också kampanjboken på mongoliska blev färdig. Nästa steg före den kommande mediekampanjen är att låta trycka den.

 

Litteraturarbetet i Ryssland fortsätter

I Ryssland har tryckts 5 miljoner tryckalster för evangelisationsarbete. Bland dem finns Bibeldelar och kampanjböcker. Församlingarna har sett frukterna av arbetet när de sått i överflöd och nya församlingar har redan grundats.

– Sådden som MedieMission och vårt arbetes vänner har gjort genom att möjliggöra utdelningen av litteratur i Ryssland har varit oerhört viktig. Vi litar på att det kommer att fortsätta på samma sätt så länge Gud ger oss möjligheten att göra litteraturarbete. Be för församlingarna och för handlingsfriheten, vädjar verksamhetsledaren Hannu Haukka.

Litteraturarbetet i Ryssland kommer att fortsätta i år. Församlingar kontaktade oss igen i slutet av förra året och MedieMission beslutade att starta om tryckningen av litteraturen. Målet är att framställa ytterligare 1,225 miljoner tryckalster. Böckerna trycks i Ryssland och delas ut till församlingar som behöver dem. Många av dessa församlingar arbetar också i avlägsna områden.

 

Kampanjer i två länder i år

Kampanjer som kommer att genomföras i år – om Herren så vill – ska äga rum i östra Ukraina och i Mongoliet, i Ulaanbaatar. Missionskampanjen i östra Ukraina har förberetts länge. Kampanjen täcker ett område på cirka 600 kilometer i krigszonen. Där finns många städer och små byar med en total befolkning på 10 miljoner. Kampanjen i östra Ukraina är planerad till maj eller juni.

 

Mediemissionskampanjerna börjar med förhandlingar

Förra året besökte verksamhetsledaren Hannu Haukka och vice verksamhetsledaren Andreas Wirth staden Hong Kong för att diskutera den eventuellt kommande kampanjen. Initiativet till ett möte med församlingsledare kom från MedieMission, vilket är ovanligt. Vanligtvis kontaktar församlingsledare MedieMission först.

Sammankomsten var speciell också på det sättet att församlingsledarna inte hade samlats i samma utsträckning i flera år. Till Hannus och Andreas’ överraskning kom fler inflytelserika ledare till mötet än vanligtvis till de första möten. Bland annat diskuterades frågan om hur man skulle kunna nå hela staden tillsammans innan det så kallade tidsfönstret för Hong Kong stängs. Avsikten är att träffas nästa gång i februari och fortsätta planeringen.

– Om vi fortsätter i vår nuvarande takt hinner vi inte nå alla människor i vår generation med evangeliet, sammanfattade Andreas sina tankar efter sin resa till Hong Kong.

En annan storstad, där förhandlingar pågår, är Bangkok i Thailand. Verksamhetsledaren Hannu Haukka och fältpastor Ari Talja besökte ledarna för de stora församlingarna i staden. Under diskussionerna kom det fram att pastorerna skulle vilja utvidga kampanjen från Bangkok till hela landet. Förberedelserna börjar i april då också Hannu Haukka och Ari Talja reser till Thailand på nytt för att träffa församlingsledare i Chiang Mai.

Därtill har preliminära samtal om en kampanj förts i Senegals huvudstad Dakar. 90 % av den senegalesiska befolkningen är muslimer.

 

 

Nationerna väntar på mediemissionskampanjer

MedieMission International ordnade den första storstadskampanjen i Volgograd, Ryssland, år 2003. Vid den tiden fanns det inga planer om att fortsätta att hålla mediemissionskampanjer i andra städer. Men Gud har sedan dess lett oss från stad till stad och land till land. Det har redan ordnats 107 mediemissionskampanjer.

– Vi har fått vara delaktiga i Guds arbete tillsammans med vårt arbetes vänner under dessa år. Vi har nått 450 miljoner människor med evangeliets budskap enbart genom mediemissionskampanjer – för att inte tala om satellit-TV-sändningar och andra medier. Detta är ett forskningsresultat som mediebyråer offentliggjort, konstaterar Hannu Haukka med glädje.

För närvarande står det redan i kö trettio nationer som vill ha en mediekampanj i sitt land. Förfrågningar har kommit till exempel från de baltiska länderna, Polen och från Frankrike,  Paris.

– Det innebär stora utmaningar. De är överdimensionerade om vi tänker på att vi bara är människor. På samma sätt var missionsbefallningen som Jesus gav sina lärjungar helt överdimensionerad. Det var helt obegripligt att dessa tolv män skulle börja evangelisationen av hela världen. Men Jesus sade inte till dem att de skulle ty sig till sin egen kraft. Jesus sade: ”Jag sänder er och jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Det uppmuntrar mig att det inte är upp till mig utan det är Guds uppdrag. Gud ber mig bara om lydnad för att vara delaktig i Hans gärningar. Han behöver händer och fötter, och vi vill vara dessa händer och fötter.

– Det är logistiskt omöjligt att alla dessa kampanjer skulle kunna genomföras på en mycket kort tid. Det som behövs är Guds vägledning i vilka som är de länder dit Gud öppnat dörrar för i år. På MedieMissions kontor ber vi till Gud om vägledning varje morgon. Vi vill också be om era förböner för att vi skulle vandra i de goda gärningar som är förberedda i förväg, och att Gud fick leda oss dit Han vill, säger fältpastor Ari Talja.

 

Ett varmt tack för dina böner! Genom vår sida Ge en gåva kan du också stödja vårt missionsarbete ekonomiskt, om du har möjlighet till det.