Israel-avdelningens mediearbete och retreater år 2019


 

I MedieMissions avdelning för arbetet bland judar koncentrerades år 2019 i att utveckla mediearbete. Vi har producerat program på ryska tillsammans med församlingar och organisationer i Israel, Ryssland och Ukraina. Samarbetet har hjälpt lokala församlingar att se hur viktiga medierna är i evangelisationen. Deras representanter har också deltagit i vår programproduktion som guider, sakkunniga och tekniska medarbetare.

Nätet av samarbetspartner har också skapat en fast grund för andra former av evangelisation av judar mellan MedieMission International och församlingar.  Tack vare kontaktnätet har vi kunnat höja vår röst effektivt i världen.

 

Våra tv-program kan ses utöver internetkanaler på ett omfattande område via olika satellit- och kabelkanaler i nästan hela den forna Sovjetunionen.

 

Över 100 000 träffar på YouTube i 38 länder i december

Vid sidan om traditionella tv-program har numera olika internetbaserade kanaler som YouTube blivit populära. På vår egen YouTube-kanal har tittarantalet betydligt ökat mot slutet av året. I december såg man våra program över 100 000 gånger. Vi når nu tittare i 38 länder, bland annat i Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Israel, USA, Tyskland och de Baltiska länderna. Vi var också glatt överraskade då traditionella sekulära och kristna tv-kanaler i Ryssland ville visa våra program flera gånger varje dag under jultiden.

 

Israel i fokus

Iton-TV:s YouTube-kanal i Israel har cirka 230 000 åskådare, och våra program syns regelbundet på kanalen. Vi visade våra program också på ILand TV tills kanalen slutade sin verksamhet i våras. I januari startade den på nytt som Facebook-kanal och den följs regelbundet av 80 000 åskådare.

I slutet av året gjorde Slavic Radio i USA ett avtal med oss om att producera radioprogram. Program kan höras på USA:s öst- och västkust och vi får också mycket respons på dessa program.

 

MedieMission svarade för en konsert av hebreisk musik i samband med kampanjen i Moskva i höstas. Konserten var i en av stadens största protestantiska kyrkor.

 

Evangelium till judar är vår hjärtesak

Utom den elektriska informationsförmedlingen når vi judar också på gräsrotsnivån. Det är en hjärtesak för oss.

Förra året deltog vi i kampanjer riktade till judar i miljonstaden Moskva där det bor tiotusentals judar. På våren var vi med under purim-festen och på hösten när det firades Rosh haShanah. MedieMission International svarade för mediesynligheten av dessa kampanjer. Kampanjerna nådde över 1 000 judar och uppföljningen togs hand om av lokala församlingar. Därtill deltog vi i många evenemang som ägde rum i Sankt Petersburg-regionen. Vi ordnade också två retreater, en i Norra-Karelen i Finland och en i Sverige. Vi planerar att hålla åtminstone en retreat i år.

 

Förbönerna bär

Vi ber er att be för vårt arbete bland judar i år för att vi fortfarande fick vara med i Hans flöde. I en tid då antisemitismen växer i världen är det viktigt att förmedla budskapet om Guds kärlek till judar. Utan stöd i bön och Guds välsignelse är vårt arbete omöjligt.