Århundradets under fortsätter i östra Ukraina

 

 

 

Hannu och Laura Haukka besökte Kiev i juni för att förhandla om den mediekampanj som nästa år kommer att äga rum i krigsområdena i östra Ukraina.

 

MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka och programledare Laura Haukka besökte Kiev i somras för att förbereda mediekampanjen i östra Ukraina. De blev igen påminda om ”århundradets under” i början av 1990-talet. 27 år senare kommer många fortfarande till tro via Superbook-telefontjänsten.

 ”Århundradets under” började år 1990 när Sovjetunionens TV1 sände 52 bibelanimationer som MedieMission International förmedlat. Animationerna nådde över 290 miljoner tv-tittare. Superbook-serien var det första kristna tv-programmet i den sovjetiska televisionen.

Över en miljon brev i månaden

Bibelserien föranledde ett enormt flöde av brev. En respons av det här slaget hade man inte tidigare sett i Sovjetunionen. Postanstalten i Moskva svämmade över av drygt en miljon brev i månaden. Internationella centrala medier som Time och The Wall Street Journal ringde upp Hannu Haukka i Finland och ville veta vad det var fråga om.

Superbook var den första kristna TV-serien i den sovjetiska televisionen. 27 år senare kommer många fortfarande till tro via animationen. På bilden ser vi paret Haukka och pastor Vitalij Stebenjev.

Superbook var den första kristna TV-serien i den sovjetiska televisionen. 27 år senare kommer många fortfarande till tro via animationen. På bilden ser vi paret Haukka och pastor Vitalij Stebenjev.

Hundratals nya församlingar

Pastor Vitalij Stebenjev berättade för Haukka i Kiev att Superbook-projektet fortsätter och att många ännu ger respons på serien. Som ett resultat av detta har man fått be med tusentals människor, och hundratals nya församlingar har grundats.

Mediekampanjen skjutits upp till våren

Det egentliga syftet med resan till Kiev var att förbereda mediekampanjen som kommer att äga rum på krigsfronten i östra Ukraina – i samarbete med lokala församlingar. Kampanjens startdatum har flyttats till våren, för hela hösten och förvintern är politiskt laddade i landet. Det är valtider, och medierna kommer att ägna sig åt politiken. Mediekampanjen kommer att bli sällsynt och utmanande, för det pågår ett krig längs hela den 400 kilometer långa frontlinjen. Kampanjen torde nå ungefär två miljoner invånare i området på båda sidorna om gränsen.