Dar es-Salaam – står nu i tur!

Nu är det tid för Dar es-Salaam – Tanzanias största stad. Mediemission International har framgångsrikt genomfört 105 storstadskampanjer i olika världsdelar och resultaten från dessa har varit mycket uppmuntrande och på ett bestående sätt berört nationerna.

Nu vill vi utmana dig som läser detta att stöda denna viktiga kampanj. Tanzania är ett välkänt land för de flesta missionsvänner. Genom åren har fantastiska missionärer arbetat där och stora resurser har lagts ner och idag finns det växande församlingar över hela landet. Men ofta har man glömt de stora städerna.

I oktober är det Dar es-Salaam och kustområdet som är i fokus. Storstadskampanj i Dar es-Salaam – en av Afrikas snabbast växande storstäder. Kom med och berätta om kraften som kan förvandla liv. Stadens församlingsledare: Kom och hjälp oss! Dar es-Salaam växer så det knakar. Varje år flyttar mer än en halv miljon nya till staden och enligt den officiella statistiken bor det minst en 6,5 miljoner människor där. Medelåldern är låg – mer än 50 % av hela landets befolkning är under 20 år!

 

Stadens biskopar och församlingspastorer har gett en vädjan och inbjudan till oss att förverkliga en storstadskampanj i Dar es-Salaam under oktober månad 2019. Vi har en jätteutmaning här – att nå en ny generation med budskapet om kraften som kan förändra liv. Vi är i stort behov av din hjälp här för att kunna nå ut till denna stad där islam gör allt för att förstärka sina positioner. Zanzibar kommer att involveras i denna kampanj och som de flesta vet finns det mycket få kristna där.

Vad kommer att hända: Under devisen Power to Change berättar kändisar från politik, idrott och musik och helt vanligt folk i TV-program och radioprogram om kraften som förändrade deras liv. Dessa personliga erfarenheter av Gudsingripanden publiceras också i en bok och lyfts fram i reklam och TV-program på sekulära kanaler.

På stora billboards och tidningsreklam skapas stor synlighet för kampanjens budskap om kraft till förändring.

Överallt visas ett gratistelefonnummer som utmanar folk att ringa till telefon-slussen. Där förs många viktiga samtal och där tar man också emot namn och adress. På detta sätt skapas kontakt till de lokala församlingarna som några dagar senare knackar på deras dörr och ger boken med alla livsberättelser. Fantastiska möten med människor som i sin tur lett till att mötesbesökarnas antal ökat dramatiskt.

Motstånd visar att det vi gör är viktigt – var med och ge ditt stöd till kampanjen.

– Vi väntar oss att det kan bli motstånd, säger Hani som ansvarar för koordineringen av kampanjen tillsammans med ett fint team i Dar es-Salaam.

Det har varit en hel del strul under resans lopp och vi har fått känna av att djävulen är oroad över vad som skall ske.

– Men vi är helt övertygade om att det är rätt tid. Vi vill att alla i Tanzanias största stad och folket på Zanzibar skall få lära känna Jesus och kraften som kan förändra liv. Vi behöver nu be för genombrott i staden eftersom detta kommer att röra om rejält.

– Det finns motstånd och demoniska krafter som vill sabotera det Gud vill göra. Vi behöver beskydd och vi behöver resurser för att Guds vilja skall få ske i Dar es-Salaam hösten 2019. Stadens biskopar och församlingspastorer har gett en vädjan och inbjudan till oss att förverkliga en storstadskampanj i Dar es-Salaam under oktober månad 2019. Nu är förväntningarna stora inför kampanjen. ”Vi vill nå alla dem vi inte når med våra gudstjänster,” säger de.