Gudstjänster har avbrutits och Bibelskolor stängts i Ryssland

När de ryska experterna uttryckte sin oro över de eventuella negativa effekterna av Jarovajas antiterrorismlag för församlingarna i landet, ignorerades frågan. Det fanns de som trodde att ingenting hade förändrats eller skulle förändras och att Ryssland aldrig skulle återvända till en situation som rådde under Sovjettiden. Men rädslan var inte onödig. Efter lagens ikraftträdande tog Kreml åtgärder som har försvårat församlingarnas ställning.

Under de senaste åren har situationen för de evangeliska församlingarna i Ryssland förändrats på många sätt. De har till exempel inte längre möjlighet att använda allmänna medier för evangelisation. Alla medier är centrerade till Moskva, under Kreml.

– Allt har kommit under en organisation och dess strikta kontroll. Det betyder att ingen får tala något som inte motsvarar Kremls uppfattning, konstaterar Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International.

 

Beväpnade specialstyrkor

Församlingarnas gudstjänster har blivit avbrutna på olika håll i Ryssland av inrikesministeriets beväpnade specialstyrkor. Till exempel i Novosibirsk i centrala Sibirien attackerade trupperna adventisternas mötesplats, körde ut människor och byggnaden revs ner senare. Det är inte en ny och okänd församling, eftersom det fanns adventister redan i Sovjetunionen och långt före revolutionen.

Dessutom har många församlingsmedlemmar blivit bötade för att ha bjudit in folk via sociala medier att delta i sin egen församlings evenemang.

En av baptisternas Bibelskolor i Moskva har blivit stängd och en annan håller på att stängas. Anledningen till detta är att lärarna har studerat vid internationella universitet och har inte akademiska betyg godkända av den ryska staten.

 

Andliga frågor intresserar ryssarna. Församlingar uppskattar att redan flera miljoner ryssar har läst frälsningsbönen.

Fortfarande möjligt att dela ut litteratur

Trots statens intensifierade åtgärder kan man fortfarande trycka och dela ut kristen litteratur i Ryssland. Det finns många som är intresserade av evangelium.

Församlingar har uppskattat att genom åren har flera miljoner ryssar läst frälsningsbönen. Men det finns ännu mycket arbete kvar.

– Det finns 150 miljoner anledningar till varför vi ska be för Ryssland. Jesus utgjöt sitt blod på korset på Golgata också för människorna i vårt grannland. Också de är berättigade att få höra evangeliet utan hinder, säger Haukka.

– Det är ett mirakel att vi fram till idag har kunnat låta trycka stora mängder litteratur som behövs i ryska församlingar. De har bett oss ivrigt att fortsätta tryckningen av böcker och att utrusta dem med dessa verktyg så länge som det är möjligt.

 

Andlig bok som evangelist

I tryckeriet i Sibirien trycks även för tillfället Nya testamenten och kampanjböcker. Evangelisation med böcker kostar inte stora pengar. Redan med tio kronor kan täckas kostnader för tryckningen av en kampanjbok eller ett Johannesevangelium samt leverans- och distributionskostnader.

– Varje Nya testamente, kampanjbok och Johannesevangelium som du bekostar, är din personliga evangelist. Genom dem leder du människor till Kristus och Guds rike, säger Hannu Haukka.

 

Du kan stödja litteraturarbete i Ryssland via vår donationssida. Tack för din gåva!