De kristna medierna samlades i Jerusalem

I Jerusalem ordnades den 15.-18. oktober för andra gången en konferens för representanter av kristna medier (Christian Media Summit). Cirka 200 representanter av medier från 40 länder och från alla kontinenter hade blivit inbjudna av den israeliska staten. Från MedieMission International deltog verksamhetsledaren Hannu Haukka, programchef Laura Haukka samt Pirjo och Vladimir Karttunen, ledarna för arbetet bland judar.

Jerusalems status har varit i centrum för världens intresse under de senaste åren. Det har tvistats om staden hör till judar eller inte.

När Förenta staterna meddelade att det skulle flytta sin ambassad till Jerusalem, fruktade man stora uppror och oroligheter. Men enligt Jerusalems borgmästare är staden nu lugnare än tidigare. Sedan dess har många andra länder övervägt att flytta sina ambassader till Jerusalem.

 

Historiska skrifter talar för sig själva

Många aktörer har också velat förneka existensen av templet i Jerusalem. På konferensen konstaterades att Unesco till exempel har slutat använda benämningen Tempelberget på grund av pressen från den arabiska befolkningen.

Israels premiärminister Benjamin Netanjahu erinrade om att Jerusalem har varit judarnas huvudstad redan i 3 000 år. Det finns rikligt med historiska bevis på det. Detsamma gäller templets plats. En föreläsare på konferensen gav som ett exempel den romerska kejsarens förordning att förstöra templet i Jerusalem. Också i muslimernas egna handlingar skildras hur de lät judar återvända till Jerusalem, till sitt eget land, när de invaderade landet på 600–700-talet.

 

Den kristna mediekonferensen hade cirka 200 representanter från 40 länder.

Israels roll i Mellanösterns politik

Statsminister Netanjahu talade också om Israels roll i dagens politiska situation i Mellanöstern. Även om Ryssland, USA och många andra länder agerar för närvarande i Syrien, så är det just Israel som med flyganfall kunnat tillintetgöra en hel del av den infrastruktur som det Iranska revolutionsgardet och de syriska jihadisterna byggt där.

Netanjahu sade att Iran försöker bilda en militär zon som går genom Irak till Syrien och Libanon. Syftet är att förstöra Israel.

 

Raketanfall som hot

Israel lever under ett konstant hot. Hamas har mellan 10 000 och 15 000 missiler vid den västra gränsen till Israel och Hizbollah 120 000 missiler i Libanon redo att användas.  I underjordiska fabriker i Beirut omvandlas Hizbollahs kortdistansmissiler till ballistiska missiler som kan styras till målet med stor precision. Därtill har terroristorganisationen låtit bygga upp plattformer för missiler i egnahemshus.

När Israel försöker eliminera hot, anklagas landet för att döda civila.

– Det lämnas obemärkt att Israel förstör raketernas avfyrningsplatser, fabriker och raketer vars syfte är att förstöra Israel för bit, säger Hannu Haukka, MedieMission Internationals verksamhetsledare.

 

Lunch i presidentens residens

Från MedieMission Intl deltogs konferensen av Hannu och Laura Haukka och Pirjo och Vladimir Karttunen.

På konferensen föreläste också flera ministrar och representanter av försvarsmakten samt ledaren för NRB (National Religious Broadcasters). Mediernas representanter blev bjudna på lunch i presidentens residens. Presidenten berättade om sina rötter i Israel och sin släkt på hela 35 000 medlemmar. I programmet ingick också att bekanta sig med Knessets verksamhet.

Trots det fullpackade programmet hann deltagarna från de olika länderna också nätverka.

– Mediekonferensen är ett utomordentligt tillfälle att träffa med andra aktörer som är intresserade av mediernas rapportering om Israel, Pirjo Karttunen konstaterar.