Det här har jag väntat i hela mitt liv!

Den 18. februari 2020 var en stor dag för den östsibiriska burjatstammen. Från ett sibiriskt tryckeri kom ut 20 000 Kraft till förändring-kampanjböcker på burjatiska.

Nu har burjaterna fått den första evangeliserande boken på sitt eget språk. Hittills hade de burjatiska församlingarna inget evangeliserande material på sitt modersmål. Vi tackar våra vänner för bönerna och det ekonomiska stödet för detta litteratur- och evangelisationsprojekt.

 

Också jakuter fick en evangeliserande kampanjbok på sitt eget språk.

Jakuterna, eller Sachafolket, bor huvudsakligen i delrepubliken Sacha i den ryska Fjärran Östern. De utgör en etnisk grupp av cirka en halv miljon människor.

 

Förutom burjater och jakuter, fick deras släktfolk mongoler en kampanjbok i februari. Böckerna håller nu på att levereras till församlingar. Nu får också Mongoliets tre miljoner människor en möjlighet att läsa evangeliet på sitt eget språk.

 

Tack för dina böner för litteraturarbetet i Ryssland.

Om du har möjlighet att bidra till tryckningen av böcker kan du göra det via vår donationssida Ge en gåva via denna länk.

Hannu Haukka