Missionsarbete är den bästa investeringen i livet

MedieMission International har delat evangelium över hela världen i mer än 40 år. Men ger det resultat? Varför fortsätter MedieMission sitt arbete månad efter månad och år efter år? Lönar det sig att göra missionsarbete idag? Dessa frågor ställdes av Markku Tenhunen, MedieMissions informationschef, till vice verksamhetsledaren Andreas Wirth och fältpastorn Ari Talja i en radiointervju.

Företag och organisationer har sina egna metoder för att mäta resultat och lönsamhet. Även i mediemissionsverksamhet är det möjligt att överväga om arbetet ger resultat och på vilket sätt kan man mäta det. En viktig indikator för MedieMission är feedback som kommer från människor. Om vi granskar till exempel storstadskampanjer som genomförts i 107 städer i olika länder, så har totalt mer än 450 miljoner människor potentiellt hört evangeliets budskap genom olika medier.

De undersökningsmetoder som är tillgängliga ger oss vissa indikationer om resultat. Hur många av dem som ringt till kampanjkontoret tar emot Jesus i sitt liv kan inte mätas exakt. Församlingarna rapporterar inte till oss om uppföljningsarbetet. Till exempel under storstadskampanjen i Mumbai förkunnades evangelium till potentiellt 22 miljoner människor under 30 dagar, och 370 000 av dem kontaktade kampanjkontoret. Uppföljningen pågick i tre år och 1 650 församlingar deltog i den. Det är omöjligt att veta exakt hur många som blivit frälsta eller hur många nya medlemmar som församlingarna fått i så många församlingar under tre år.

– Men Herren vet. Att arbeta för Herren är inte förgäves. I många fall kan det hända större saker efter att kampanjen är över. Till exempel någon som fått en kampanjbok och vars liv har förändrats, ger boken vidare till någon annan och sedan förändras också hans eller hennes liv.  Då är de multiplikativa effekterna många gånger större, säger Ari Talja, fältpastor hos MedieMission International.

– Alltid när en människa kommer till tro är det en bekräftelse till mig att vårt arbete är viktigt. Men det finns många fler av dem som blivit troende. Det uppmuntrar mig att fortsätta detta arbete.

Under de första mediekampanjerna var församlingarna inte alltid tillräckligt utrustade för att klara av uppföljningsarbetet ordentligt. Alltid före en ny kampanj betonas därför vikten av att församlingarna verkligen förbinder sig till att fortsätta arbetet efter själva kampanjen, till och med i 1–2 år.

– Före kampanjen erbjuder vi församlingarna utbildning och olika verktyg för uppföljningsarbetet. Bland annat Alfa-kurser fungerar bra. Vi ser till att varje församling har en plan för vad de ska göra med människor som tar kontakt med dem under kampanjen.

 

Medierna är kraftfulla verktyg

En av fördelarna med att använda medier är deras effektivitet. Traditionellt skickas ut en medarbetare som försöker nå människor i sin sociala omgivning. Kostnaderna jämfört med användningen av medier är mångfaldiga. Dessutom är detta mer traditionella sätt tyvärr långsamt.

–  Det är det som driver oss framåt. Församlingarna gör ett bra jobb men det går inte tillräckligt snabbt. Församlingarna kommer inte att kunna nå alla människor i sin egen stad under sin generation genom enbart traditionella metoder, framhäver Andreas Wirth, MedieMissions vice verksamhetsledare.

Dessutom når medierna dit där människor är. Budskapet förmedlas via TV, radio, gatuannonsering och tidningar till människors vardagsrum, arbetsplatser, trafikmedel och vart de än rör sig. Fördelen med mediekampanjer är också att de som kontaktar kampanjkontoret och vars kontaktinformation går till de lokala församlingarna är människor som redan är intresserade av att veta mer.

 

Det vi sår får vi skörda

Mediemission handlar om att så. När allt kommer omkring är det frågan om lydnad i stället för lönsamhet. Vi gör vår del och Herren ger skörden. Gud har sänt oss. Är vi lyhörda för den kallelsen och missionsbefallningen? Andreas Wirth sammanfattar:

– Hur underbart och befriande är det som Paulus skriver i brevet till församlingen i Korinth: ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud.”

Det ligger på vårt ansvar att dela evangeliet, det befriande budskapet. En del människor tar emot det och beslutar att följa Jesus, men andra tar inte emot budskapet. Det viktigaste är att alla får höra det!

 

Tack för att du ber för vårt arbete! Vill du stödja det ekonomiskt kan du göra det genom vår donationssida Ge en gåva via denna länk