Evangeliet är hoppet för Sydsudan

MedieMission International och Kyrkornas Råd i Sydsudan förbereder en unik storstadskampanj i Juba. Sydsudan som lider av hungersnöd och inbördeskrig behöver evangeliets hopp och försoning, en förändring i hjärtan och sinnena.

Mediemissionskampanjen som startar i Juba i november är MedieMission Internationals första kampanj i Afrika. Församlingspastorerna ser fram emot kampanjen som är ett svar på deras böner. De hoppas att evangeliet skulle bidra till att föra fred till landet och ge människorna hopp, eftersom Sydsudan är ett land som förstörts av krig.

 

Hungersnöd och våld

Den ursprungliga konflikten mellan två stammar, dinkaerna och nuerna, utvidgades till ett krig där 64 stammar är med. Under det tre år långa inbördeskriget har tiotusentals människor dödats och miljoner har flytt undan våldet.

På grund av fientligheterna är det inte tryggt i Sydsudan. Människorna är hela tiden rädda, då rånare när som helst kan tränga sig in i deras hem och döda om de inte ger pengar.

Sydsudan lider också av matbrist. Människorna vågar inte arbeta på sina gårdar för de kan bli dödade där. När jordbruket inte fungerar finns det ingen mat. Situationen är ytterst svår.

MedieMission International hjälper flyktingarna i Sydsudan genom att ge dem livsmedelsbistånd.

Under det treåriga inbördeskriget har tiotusentals människor dödats. Miljoner har flytt undan våldet.

 

Förlåtelse medför försoning

Även många församlingar har blivit utsatta för förtryck och förföljelse. Emmanuel Murye Modi, som är biskop för den episkopala kyrkan i Juba, berättar att flera tiotals pastorer i hans samfund dödats under krigsåren. I början av juni blev en pastor mördad i sitt eget hem på ett grymt sätt, tillsammans med sin gravida fru samt en pastor som kommit för att hjälpa dem.

– Förlåtelse är den enda vägen ut ur våldet och hämnden, säger Modi. Jag skulle inte ha kraft att förlåta om inte Gud förlåtit mig först. Kraften till förlåtelse kommer från korset.

 

En ljudapparat (på en låda i bilden) som innehåller Guds Ord kan nå hela byn med evangeliet. Apparaten innehåller också bibelberättelser för barn.

 

Evangelium till analfabeter

Budskapet om försoning kommer att spridas i Juba via TV, radio, utomhusreklam och sociala medier. Dessutom kommer det att anskaffas 20 000 digitala ljudapparater. Enligt UNESCO är ca 70 % av Sydsudans befolkning analfabeter. Apparaten, som fungerar med solceller och är så liten att den ryms i handflatan, innehåller 15 förvandlingsberättelser, Johannesevangeliet, andliga sånger, svar på livets djupaste frågor och bibelberättelser för barn. Allt på den lokala dialekt man talar i området. Med en enda ljudapparat på 250 koronor kan en hel by nås. Apparaten kan kopplas till en megafon som hängs upp i en trädgren.

Mediekampanjen i Sydsudan innebär ovanligt stora utmaningar

Kampanjen i Sydsudan skiljer sig från alla tidigare kampanjer som MedieMission International anordnat p.g.a. våldet, fattigdomen samt korruptionen som finns inom alla samhällssektorer. Trots allt är det möjligt att nå fina resultat. En FN-representant har sagt att kraften i evangeliet kan förändra framtiden för hela Sydsudan. Allt annat har man redan försökt.

– I evangeliet finns den kraft som kan hela en hel nation, om det bara tas emot, konstaterar MedieMission Internationals verksamhetsledare Hannu Haukka.

 

Boskapsherdar skyddar sina hjordar mot rövare med vapen.

 

”Kampanjen är nyckeln till fred i Sydsudan”

Abraham Federiko, som arbetar som kameraman och editerare för MedieMission Internationals arabiskspråkiga program för Sudan, besökte sitt hemland Sydsudan i våras efter en paus på sju år. Han chockerades av att se hur allt förändrats i landet. Landets valuta hade rasat och människorna var magra.

– Människor är bedrövade. De hade inte trott att livet skulle bli sämre efter självständigheten. Men framtiden kan bli bättre om människornas hjärtan förändras.

Trots att situationen ser hopplös ut, tror Federiko att Sydsudans öde ännu kan vända.

–  Det finns alltid hopp. Storstadskampanjen i Juba arrangeras i exakt rätt tid. När vi talar om förlåtelse, talar vi om hur hjärtan renas. Och när hjärtat blir rent, blir det fred. Därför är den här kampanjen väldigt viktig för Sydsudan. Den är nyckeln till fred.

 

Du kan stöda mediemissionskampanjen i Sydsudan genom vår donationssida.