Evangelium till 100 miljoner tittare varje dag

MedieMission Internationals avdelning för arbetet bland araber producerar årligen ca 1 000 TV-program på arabiska, farsi, sudansk arabiska, amhariska, somaliska, tadzjikiska och urdu. Programmen som sänds ut via 16 satellitkanaler kan ses av ca 100 miljoner människor i Mellanöstern, Nord-Afrika, Europa, Nord-Amerika och Australien.

MedieMission International har velat satsa på produktionen av TV-program för televisionen har en betydande roll i arab- och muslimfamiljer. Hos MedieMission International började arbetet bland araber och muslimer år 2002. Programmen har många tittare. Avdelningen för arbetet bland araber får månatligen ca 200 000 meddelanden av programåskådarna. Många har kommit till tro genom TV-programmen. De lokala församlingarna håller kontakt med dem och hjälper dem att stärka sin tro.

 

Syriska flyktingar i Bekaadalen.

Utbildning och humanitärt bistånd

Utöver TV-arbetet upprätthåller avdelningen för arbetet bland araber nätsidor på olika språk och skolar till andligt mediearbete. En viktig del av arbetet utgörs även av humanitärt bistånd samt ordnandet av storstadskampanjer. MedieMission International har redan i flera år hjälpt fattiga kristna i Egypten samt flyktingar i Bekaadalen i Libanon. I år har också barn och kvinnor i Sydsudan fått humanitär hjälp.

MedieMission International har tidigare genomfört storstadskampanjer i Erbil i Irak och Beirut i Libanon. Som bäst förbereds storstadskampanjer till Juba i Sydsudan och till Dar es Salaam i Tanzania. Det har också förhandlats om en mediekampanj i Nord-Irak.

 

Arbete trots faror

Även om avdelningen för arbetet bland araber har upplevt stora seger, finns det också faror och risker. Hani berättar att under kampanjen i Beirut år 2015 befann han sig i telefoncentralen då det skedde en explosion i närheten. I Juba är våldet närvarande varje dag och det innebär faror under kampanjen där.

– Jag har Guds frid i mitt hjärta även om det var oroligt omkring. Allt möjligt kan hända, men jag är redo att betala priset. Om jag dör så är min uppgift avslutad. Ingen människa kan ta livet ifrån mig. Det sitter i Guds händer.

Hani, ledaren för arbetet bland araber.

 

80 % av muslimerna är ännu ouppnådda

Ledaren för arbetet bland araber gläder sig över att trots oroligheterna finns det väckelse i den muslimska världen. Men det finns fortfarande mycket att göra.

– Vår missionsuppgift är krävande: av världens 1,5 miljarder muslimer har över 80 % aldrig hört evangeliet. Islam sprider sig också i Europa där det nu bor över 50 miljoner muslimer. Vår mission är att nå ut till så många muslimer som möjligt med evangeliet. Vi vill att de lär känna Jesus Kristus som sin personliga Frälsare.