Förändring behövs i Östra Ukraina

En stor mediekampanj förbereds för närvarande i krigsområdet i Östra Ukraina. De lokala pastorerna tror att det är rätt tid att genomföra kampanjen, eftersom invånarna i området som lever under svåra förhållanden söker Gud.

En omfattande mediekampanj som sträcker sig från staden Mariupol till Slavjansk var planerad till förra hösten men sköts upp till 2019 på grund av parlamentsvalet och presidentvalet.

Kampanjen kommer att bli annorlunda och utmanande eftersom den militära aktiviteten pågår på den nästan 400 kilometer långa krigsfronten. Regionen beräknas ha 1,5 till 2 miljoner invånare på bägge sidor av gränsen.

 

Gennadij Mohnenko är glad över mediekampanjen som kommer till Östra Ukraina. Bakom honom står barnhemmets hönshus, byggt bland annat med intäkter från MedieMission Intls julinsamling.

”Vi behöver desperat en förändring”

Människor som bor i krigsområdet har i åratal levt i konstant rädsla på grund av oroligheterna. Tusentals kvinnor har förlorat sina män och tusentals barn sina föräldrar. Barnen som bor på Piligrims barnhem i Mariupol, 15 kilometer från krigszonen, har evakuerats två gånger. Barnhemmet har varit föremål för MedieMission Internationals julinsamling.

– Det behövs en stor förändring här. Vi behöver en kampanj för att hjälpa människor att komma över bitterhet och hat, säger ledaren för barnhemmet Piligrim, hemmet för föräldralösa barn och ett flyktingcenter, pastor Gennadij Mohnenko.

Mathjälp tack vare julinsamlingen

Församlingarna har försökt lindra nöden hos dem som bor i krigszonen. Evangeliserande grupper från Mohnenkos församling har tagit andligt och humanitärt bistånd till invånarna i området.

MedieMission International har hjälpt församlingar i krigsområdet bl.a. genom att donera tre Lada bilar för evangelisation samt stolar till deras lokaler.

Till församlingar levererades i december kycklingar från barnhemmets hönshus som blivit byggt bland annat med intäkter från MedieMission Intls julinsamling.

– Hönshuset blev tre gånger större än ursprungligen planerades. Verksamhetsledaren för MedieMission International, Hannu Haukka, gläder sig över att hönshuset producerar nu kycklingar till barnhemmet och hemmet för föräldralösa barn, till flyktingfamiljer samt församlingar i byar i krigsområdet.