Guds ord har kraft

År 2015 berättade Eduard Grabovenko, biskop för den ryska evangeliska trons samfund, att deras vision är att grunda 10 000 husförsamlingar under de närmaste åren, om förhållandena i landet tillåter det. Evangeliserande litteratur och Biblar behövs när man grundar nya församlingar.

För mediemissionskampanjer i 40 städer i Ryssland mellan åren 2003 och 2010 skapades en evangeliserande kampanjbok. Sammanlagt trycktes då tre miljoner kampanjböcker som var ett nyckelverktyg under mediekampanjerna. Stadskampanjerna i Ryssland slutade år 2010 när landets medier sattes under Kremls strikta kontroll.  Trots förändrade förhållanden ville församlingar fortsätta att arbeta för att uppfylla Kristi missionsbefallning.

På begäran av biskop Grabovenko lät MedieMission International år 2012 trycka och levererade mer än fem miljoner kampanjböcker och hundratusentals Johannesevangelier. Mer än en miljon ryssar har bett frälsningsbönen med hjälp av kampanjböckerna. MedieMissionen har låtit trycka 100 000 Biblar i Vitryssland för nya församlingar i Ryssland. Det sammanlagda behovet är 300 000 exemplar av Biblar.

Kampanjboken fungerar som ett viktigt verktyg i Rysslands evangelisation. Totalt har tryckts mer än sju miljoner kampanjböcker, Nya testamenten och Johannesevangelier. Ryska församlingar och deras evangelister delar personligen ut litteratur till vanliga ryssar från St. Petersburg till Stilla havets stränder.

Under åren har biskop Grabovenko uppmuntrat MedieMissionen: ”Ni gör omfattande evangelisationsarbete i Ryssland. Ge inte upp utan gör allt ni kan för att fortsätta detta arbete. Nu måste man arbeta medan det fortfarande är möjligt.” MedieMission International vill fortsätta att bistå församlingar i Ryssland i deras arbete och svara på vädjan att låta trycka mer litteratur.

När jag tänker på er, förebedjare och vänner till vårt arbete, fylls mitt hjärta med stor tacksamhet för var och en av er. Vi kan låta trycka mer evangeliserande böcker och Biblar för ryska församlingars arbete med de medel som vi får till ändamålet. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete i Ryssland ekonomiskt genom vår donationssida Ge en gåva via denna länk. Må Gud välsigna din gåva.

Hannu Haukka