Judar ”skall se upp till Honom som de har genomborrat”

MedieMission International har hållit mer än ett dussintal mediekampanjer i samarbete med messianska församlingar i Israel under drygt tio år. Kampanjbudskapet har förmedlats via olika medier på hebreiska, ryska och arabiska både till judar och araber. Som ett resultat av dessa mediemissionskampanjer har mer än tio nya messianska församlingar kommit till i Israel.

Det judiska folket har börjat uppfylla profetian som ges av profeten Sakarja om Israels kommande frälsning i Jesus, deras Messias. ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.” (Sak. 12:10) Naturligtvis väntar denna profetia ännu sin uppfyllelse i framtiden när Guds folk som helhet vänder sig till sin Messias. Dessa nya messianska församlingar är emellertid ett bevis på att förbön och stöd från MedieMissionens vänner till detta arbete bär frukt och att ”arbetet i Herren inte är förgäves”.

Mitt i coronaviruspandemin fortsätter MedieMission International framställningen och sändningen av TV-program även i Israel. Vi frågade företrädare för några församlingar om verkningar av coronaviruspandemin på deras arbete. Församlingarna arbetar på det praktiska planet med att ge bistånd till människor mitt i coronakrisen, samtidigt som de förmedlar budskapet om Messias.

Vårt filmteam besökte Israel innan coronakrisen började och filmade åtta nya program. Teamet hann återvända till Finland strax innan resebegränsningarna trädde i kraft. Under resan besökte de också CBN:s kontor i Jerusalem och träffade Chris Mitchell, chefredaktören för programmet Jerusalem Dateline, och båda parter intervjuade varandra. Tack vare MedieMission International visas dessa program också på ryska och ukrainska tv-kanaler vars tittare behöver aktuell information om det som händer i Israel och i Mellanöstern.

MedieMission International stöder diakoniarbetet i församlingen Ha’Seh al Har Zion (Sions bergs lamm) i Jerusalem. Diakoniarbetet leds av Israel Roitman som är en messiansk sångare. Israel Roitman berättade att församlingen nu hjälper äldre och förintelsens offer på olika håll staden. Några av dem är till och med över 100 år gamla. Församlingsmedlemmarna ringer dem dagligen för att fråga hur de mår. Församlingens ungdomar levererar mat till de äldre som bor hemma. Under påsktiden fick alla en speciell matförsändelse som innehöll ingredienser som behövs för påskmåltiden. Arbetet utförs i samarbete med Jerusalems stads socialtjänst. Många av dessa åldringar behöver också andlig hjälp. Som församling vill de också hjälpa dem att hitta Messias.

I staden Rishon LeZion finns en ung församling som heter Levande strömmen. Församlingens pastor är Mikhail Samsonov. Församlingen som grundades för knappt tre år sedan fokuserar på aktivt evangelisationsarbete. Nu fortsätter de arbetet via Internet och de har bland annat flyttat alfakurser till nätets smågrupper. Tack vare det har flera helt nya grupper kommit till. Vi har blivit ombedda att ordna evangeliserande verksamhet i Israel tillsammans med församlingen.

Församlingen samarbetar också med stadens socialtjänst. De levererar till exempel varma måltider till över 60-åringar. Pastor Samsonov tror att arbetet kommer att bära också andlig skörd när coronapandemin är över.

Mikhail Samsonov önskar att vi troende i nordiska länder ber för att församlingarna i Israel skulle vara modiga och fast beslutna att fortsätta att dela ut evangelium.

Av hela vårt hjärta tackar vi vänner till MedieMissionens arbete bland judar för era förböner och stöd till det viktiga arbetet att frälsa det judiska folket! Tack för att ni fortsätter att stå vid vår sida. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete via vår sida Ge en gåva via denna länk.

Må Gud välsigna sitt egendomsfolk Israel och dig som vill stå vid dess sida!

Pirjo och Vladimir Karttunen

Ledarna för arbetet bland judar på MedieMission International