Kampanjen i Tanzania kommer att hållas i oktober

Tidpunkten för kampanjen Kraft till förändring i Tanzania har slagits fast. Kampanjen kommer att hållas i oktober i år. För närvarande förbereds kampanjboken och -programmen, och volontärer utbildas för kampanjen.

Organiseringen av kampanjen, som hålls i Tanzanias huvudstad Dar es Salaam, har stött på många utmaningar.

– Om vi tänker på Östafrika som helhet, så är Tanzania ett annorlunda land i det avseendet att det finns en tämligen stor muslimsk befolkning där, särskilt på kusten. Det är en utmaning för oss säger pastor Kyösti Frestadius från Esbo pingstförsamling. Han har varit i missionsarbete i Tanzania och hjälper att planera och organisera kampanjen.

Redan 2 000 församlingar har anslutit sig till kampanjen på swahili. De största kyrkliga samfunden i landet står bakom kampanjen.

– Vi ska genomföra kampanjen tillsammans. Vi vill binda oss till det här uppdraget och se till att det genomförs, säger David Batenzi, biskop för FPCT (Free Pentecostal Church in Tanzania), Den Fria Pingstkyrkan i Tanzania.

Kampanjförberedelserna fortsätter

Kampanjförberedelserna fortsätter som bäst. För närvarande utbildas volontärer för olika uppgifter, till exempel till callcentret. Varje dag skall det finnas 500 personer på plats där, det vill säga hundratals volontärer behövs. Pastorer och volontärer måste också utbildas för uppföljningen. Deras uppgift är att efter kampanjen vara i kontakt med dem som är intresserade av kampanjens budskap och att leda dem till församlingarna.

Berättelserna om livsförvandling har valts och de förbereds för kampanjboken och tv-och radioprogrammen. Kampanjböcker skickas till dem som under kampanjen ringt till callcentret och delas ut till exempel i köpcentra vid särskilda distributionspunkter. Boken kommer att annonseras åtminstone på tv, radio, tidskrifter och utomhusskyltar.

Tanzanisk TV-mogul som samarbetspartner

Vi har också hittat de rätta partners. Vernon Fernandes, som äger 11 tv-kanaler i Tanzania, ville medverka i kampanjen. Berättelser om livsförvandling visas på kanalerna.

Vernons egen historia är intressant. Han hade ingen erfarenhet om media, när Gud började leda honom till mediearbetet år 1995. Det var som ett mirakel när han fick börja med kristna program på en tv-kanal. Han lärde sig att filma, editera och sända program. I början av 2000-talet, efter en lång väntan, fick han en tv- koncession och köpte sin första tv-kanal. Sändningarnas popularitet växte exponentiellt. På ett år ökade tittarsiffrorna till 87 procent. Sedan dess har Vernon kunnat utöka sin verksamhet till den nuvarande omfattningen.

– Jag är glad över att jag får vara med i att genomföra kampanjen. Denna kampanj kommer att förändra livet för miljontals människor. Många är andligt hungriga och trötta på livet. De skulle hamna i helvetet, men genom våra program kan de komma till himlen. Vi står vid er sida och vill se att denna kampanj lyckas.

Mycket resurser behövs för en kampanj

Storstadskampanjer kräver mycket resurser, det behövs förböner och pengar. Att organisera en kampanj är inte billigt, till exempel kampanjmaterialet och annonseringen kostar mycket pengar.

– Vi hoppas att vi kan göra denna kampanj bra, för det kommer att bidra till att ordna följande kampanjer i Afrika, säger Kyösti Frestadius.

Hannu Haukka, verksamhetsledaren för MedieMission International, säger att det finns skäl till att hålla en kampanj i Tanzania.

– Först och främst vill vi följa missionsbefallningen som Jesus gav. Det är vårt jobb att förmedla evangeliet till denna generation så effektivt som möjligt. Den andra anledningen är att om vi inte berättar om evangeliet, berättar vi inte heller om tacksägelseämnen. Guds stora gärningar stärker tron också hos dem som hör berättelser om hur Gud verkar. Gud lever och ansvarar för att Hans ord förverkligas i denna generation.

Du kan stödja kampanjen i Tanzania via vår donationssida. Tack för din gåva!