Mediemissionskampanjen är en möjlighet för Tanzania

Under mediemissionskampanjen som startar i Dar es-Salaam i början av oktober, förkunnas ett budskap om en kraft som kan förändra livet. Kampanjen pågår en månad. Arrangörerna hoppas att budskapet når särskilt muslimer.

I Dar es-Salaam är det just nu spännande och bråda tider. Storstadskampanjen, som har förberetts i ett par år, pågår under oktober månad och kommer att ha stark synlighet i stadens medier.

Ett väsentligt verktyg är kampanjboken med 15 rörande historier om livsförvandling. Kampanjböcker delas ut gratis till alla intresserade. I boken som nyligen kommit från tryckeriet berättar sin historia t.ex. en som blivit botad av HIV, en f.d. missbrukare, en som övergett trolldom, ett före detta gatubarn och en kändis som kommit till tro. Boken marknadsförs genom fem radiostationer, två TV-kanaler, sociala medier samt buss- och utomhusreklam.

– Vi förväntar oss att hundratusentals kontaktar kampanjens telefontjänst. Min dröm och min bön är att alla tanzanier ska ringa och beställa en kampanjbok. Jag önskar att de får känna att Gud är närvarande och att de har en möjlighet till livsförvandling, säger Hani, chefen för MedieMission Internationals arbete bland araber.

 

Underjordisk evangelisation

För att visa historier om livsförvandling och marknadsföra kampanjboken, används två TV-kanaler som ägs av biskop, doktor Vernon Fernandes.

– Jag är mycket glad över att få medverka i kampanjen, eftersom jag vet vad medierna kan åstadkomma i vårt land. Tidigare var 58 procent av Tanzanias befolkning muslimer. Efter det att vi startade TV-kanalen ökade antalet kristna från 41–42 procent till 48 procent.

I landet finns det fortfarande aktiva muslimska grupper som försöker främja islam i det sociala, ekonomiska, politiska och religiösa livet. Vi hoppas att budskapet når alla muslimer, också dem som är anhängare av radikal islam.

– Vi kallar mediemissionskampanjen för ett underjordiskt redskap att nå muslimer. Jesus möter dem genom livshistorierna och människorna i dem, säger kampanjens samordnare, missionären Daniel Mwankemwa.

Han ber att de kristna ber för muslimer. Jesus har uppenbarat sig för många muslimer genom drömmar och syner när kristna har bett.

 

Guds rikes projekt

Storstadskampanjen i Dar es-Salaam kostar sammanlagt cirka 4 000 000 kronor. Fortfarande fattas en del av medlen.

Andreas Wirth, vice verksamhetsledaren för MedieMission International, erinrar om att kampanjen Dar es-Salaam inte är MedieMissions eller Tanzanias projekt, utan Guds projekt. Det kan fungera endast om alla bidrar till, vare sig det handlar om en finansiell gåva eller en bön.

– Låt oss alla be att det blir en riklig skörd och att folk tar emot budskapet.

 

Du kan stödja mediemissionskampanjen i Tanzania via vår donationssida. Ett varmt tack för din gåva!