Missionsarbetet drabbas av coronaviruset

Trots coronaviruset fortsätter våra evangeliserande TV-sändningar till 100 miljoner människor i islamiska länder via 16 satelliter varje dag.

Tryckningen av kampanjböcker och annan kristen litteratur i Ryssland fortsätter oavsett viruset.

Genom tv-sändningar når vi också ut till det judiska folket med budskapet om Messias både i Israel och i den rysktalande världen.

Vår ekonomi drabbas nu ovanligt hårt, eftersom vi inte kan göra vår fundraisingverksamhet på sedvanligt sätt.

Vi tackar dig för dina trogna förböner och för ditt stöd både i tider av knapphet och överflöd. Nu har vi knapphetens tid på grund av coronavirussituationen.

Du kan stödja vårt missionsarbete via vår sida Ge en gåva via denna länk.

 

Vi önskar dig Guds rikliga välsignelse och skydd.

Hannu och Laura Haukka och hela missionsteamet.