När kan mediemissionskampanjen hållas i östra Ukraina?

 

 

 

 

 

Många vänner till MedieMissions arbete undrar säkert när mediemissionskampanjen kan ordnas i östra Ukraina. Tillsammans med ukrainska församlingspastorer, biskopar och kampanjsamordnaren, pastor Gennadiy Mokhnenko, har MedieMission i två år förberett en mediemissionskampanj för krigszonen i östra Ukraina. Vi berättade tidigare att om Gud så vill, börjar kampanjen i juni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu under den globala coronapandemin kan man inte resa någonstans och därför har det inte varit möjligt att främja kampanjförberedelser på plats. Mediemissionskampanjen kommer dock att ordnas så snart som situationen tillåter det.

I östra Ukraina har över 13 000 människor mist sina liv under sex år av kriget. Kriget pågår fortfarande i det 600 kilometer långa krigsområdet, på båda sidor av gränsen. På grund av de utmanande omständigheterna skiljer sig kampanjarrangemangen på många sätt från det som är typiskt för en mediemissionskampanj.

Eftersom kampanjen äger rum i en krigszon, är de verktyg som vanligen används i en mediekampanj endast delvis tillgängliga. TV och radio är effektiva medier vars täckningsområde är svårt att begränsa. Enbart TV kan nå nästan 10 miljoner invånare, bland annat i städerna Charkov, Dnipro och Zaporozje. De ockuperade storstäderna Donetsk och Luhansk ligger också inom räckhåll för mediekampanjen.

Vi kämpar inte mot kött och blod utan vi har en kamp mot ondskans andemakter. Kampanjen tar ingen ställning för någondera av de stridande parterna. Mediemissionskampanjens syfte är att nå folk med försoningens budskap.

Paulus skrev till församlingen i Korinth: ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” (2 Kor 5:19)

Ryssar och ukrainare har varit brödrafolk i över ett årtusende. Det nuvarande ortodoxa ryska folkets rötter är i Ukraina. Vi ber om era förböner för mediekampanjen Möjlighet till förändring i krigszonen i östra Ukraina för att vi skulle kunna genomföra den vid rätt tidpunkt.

Vi tackar Gud för alla vänner och förebedjare till vårt missionsarbete som står vid vår sida mitt i svåra tider. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete också ekonomiskt genom vår donationssida Ge en gåva via denna länk.

 

Hannu Haukka och Ari Talja