Storstadskampanjen i det muslimska Senegal är en stor utmaning

Den tredje storstadskampanjen i Afrika kommer att ordnas i Senegals huvudstad Dakar i april 2020. Det är MedieMission Internationals första kampanj på franska. Trots religionsfrihet ställer organiseringen av en kristen kampanj i det muslimska landet många utmaningar.

Hani, ledaren för MedieMission Internationals arbete bland araber, säger att det kommer att bli utmanande och det krävs mycket arbete och förberedelser för kampanjen.

– Den stora utmaningen är att utarbeta berättelser om livsförvandlingar. En annan viktig fråga är hur mycket medier vi får till förfogande, för det är ett muslimskt land. Av detta skäl har vi också träffat jurister för att få råd om hur vi borde närma oss myndigheterna. Dessutom bygger vi relationer med Senegals president.

– Hela processen är mycket omfattande och krävande.

 

Drömmen om en kristen Senegal

Så många som 95 % av den senegalesiska befolkningen är muslimer. Det råder religionsfrihet i landet, men det finns aktiva islamistiska grupper som skapar tryck mot en kristen kampanj.

Kristna utgör bara en liten minoritet, men målet är stort: att leda hela nationen till Kristus.

– Deras drömmar är mycket större än de är själva. Det är en nyckelfråga för oss kristna att vi borde drömma om mycket större saker än vi själva kan åstadkomma, säger Hani. Senegalesiska kristna är angelägna om att se en förändring i sitt hemland.

 

Kristna i Senegal längtar efter att se en förändring i sitt hemland.Effektiv utbildning och väckelsemöten

I början av maj fick över 200 ledare och pastorer från olika samfund en 30-timmars utbildning för mediekampanjen vid ett seminarium. Varje kväll hölls det ett väckelsemöte och många unga gav sina liv till Jesus eller förnyades i sin tro.

– De bad och ropade till Gud från den första dagen. När folk ber i Senegal, ber de verkligen. Tårar och svett sparas inte. Ingen följer klockan. De vill verkligen se en förändring i sitt hemland.