TV-produktion till muslimvärlden

Mediemissions arabiska program når miljontals människor varje vecka.

Vi arbetar aktivt i den arabisktalande regionen. TV-programmen sänds via satelliter och når cirka 10 miljoner tittare varje vecka. Hani Henein, chef för Mediemissions arabiska arbete, säger att det arabiska arbetet är fullt av Guds mirakel, men att arbetet också ständigt står inför många utmaningar.

”Det är ett mycket imponerande medel som Gud mirakulöst öppnade för oss för några år sedan. Vi stoppar inte inför utmaningar, vi vet att det är en stor välsignelse när vi kan nå den muslimska världen på det här sättet”, understryker Henein.

Vi får över 400 000 svar per månad från personer som tittar på dessa TV-program, både skriftligt och per telefon.

”När vi tittar på vad som händer i den muslimska världen är det ofta fullt av smärta. Många människor lider. Vi är mycket tacksamma för feedbacken och vittnesmålen vi får från våra program. Folk vänder sig verkligen till Gud där”, säger Henein.

Vårt svenska kontor ansvarar för all uppföljning av araber och muslimer som skriver till oss från Europa och USA. Vårt kontor i Egypten ansvarar för uppföljningsarbete för de som skriver till oss från arabländer. Volontärer och kyrkor runt om i världen spelar också en viktig roll i uppföljning och lärjungaskap.

Religiös karantän

Islam förenar arabländer med varandra, men endast drygt 30 procent av världens muslimer är araber. Den islamska atmosfären som råder i arabvärlden gör det svårt att vara öppet kristen och i vissa ställen är det omöjligt. Islam syns och hörs och styr vardagen. Några arabländer avfärdar andra religioner helt.

Många efterföljare till Jesus i flera muslimska länder lever ständigt i en religiös ”karantän”. De kan inte samlas i kyrkor eller bönerum av rädsla för att förlora sina liv. Predikan om Jesus är strängt förbjuden.

Vi behöver era förböner och stöd så att vi kan fortsätta att sända evangeliserande TV-program till hundratals miljoner muslimer. Med 500 kronor når vi 3000 muslimer med evangeliets budskap via satellit-tv-kanaler.

Tusentals människor, särskilt muslimer, ber om förbön och många vill hitta en levande tro på Jesus. Ett varmt tack för dina förböner och stöd för att nå muslimer med evangeliets budskap.

Vår publik vill veta mer om vägen till frälsning och många har kommit till tro på Jesus.

Det är populärt att titta på TV i arabiska och muslimska länder. Mediemission producerar program för arabisktalande regioner på arabiska, farsi, amhariska, dari och turkiska. Programmen sänds till tittarna via 18 satellitkanaler runt om i världen. Våra TV-program kan ses i Mellanöstern, Nordafrika, Europa, Nordamerika och Australien. Den potentiella tittarpubliken på våra program är 1,3 miljarder människor.

Vandrande mirakel

Människor svarar på evangeliet och söker svar på livets största frågor. Många vill veta om Gud verkligen har makten att förändra deras liv, liksom en önskan att lära sig vem Jesus är då han nämns i Koranen också!

Även i den arabiska världen har vi genomfört vi megakampanjer med reklampelare och evangelisationsböcker. Mediemissions bokbud bär en låda med urduspråkiga evangelisationsböcker. I böckerna finns en vägledning till ett nytt liv i Jesus Kristus. En bokkurirs arbete i den islamiska världen är kanske det farligaste uppdraget i världen.

Varje muslim som har hittat Jesus i den arabiska världen är ett vandrande mirakel och ett vittnesbörd om Guds enorma kärlek, även i länder som förnekar proklamationen av det öppna evangeliet. Ingen regering eller ledare kan dock förhindra att evangeliet tillkännages genom satellit-TV, som fortfarande ses i stor utsträckning i Mellanöstern och Nordafrika utöver Internetbaserade kanaler.