Vi behöver fler böcker för evangelisation NU!

Efter den ryska invasionen har miljontals ukrainare lämnat sina hem och sitt hemland för att fly från den ryska ockupationsarmén. I flyktingarnas tankar och allteftersom kriget varade steg en fråga över tankarna hos andra flyende familjer. Det var: ”När ska vi få åka tillbaka till vårt hem?” En ny version av boken ”Vägen hem” föddes. Kriget sätter sin prägel på själen. Vi vet att Guds ord fungerar som ett ankare för själen även i livets värsta stormar.

Här betonas ytterligare vikten av Mediemissions arbete i Ukraina. Vi har tryckt mer än 110 000 böcker, som är evangelistiska och terapeutiska till sin natur. Den nya versionen av boken kommer att innehålla de grundläggande principerna för den gudomliga psykiatrin. Syftet är att förmedla ett budskap om hopp och helande mitt i livets värsta stormar. Boken innehåller berättelser om hur vanliga människor upplevt kraft i tron under denna svåra tid. Boken är gjord för en nation i krig och vill ge läsarna hopp och tro i en traumatisk livssituation.

Behovet har överraskat oss och våra samarbetsförsamlingar ber nu att få 100 000 böcker till.

Tack för ditt stöd!

Vägen hem

Evangelisationsböckerna kan användas både i krig och fred. Som svar på ukrainarnas andliga hunger har Mediemission tryckt och levererat mer än 100 000 evangelisationsböcker till ukrainska städer och byar, särskilt i krigszonen.

Målet är att trycka ytterligare 100 000 exemplar av dessa böcker. Mediemission har tillsammans med IRR/TV i Finland under denna svåra tid helhjärtat gått in i evangelisations- och hjälparbete i Ukraina ända tills kriget tar slut.