Vädjan från Syrien om mediemissionskampanjer

Evangeliet, det glada budskapet, förkunnas effektivt via satellit-tv-sändningar som når miljoner människor i muslimska länder. Via sexton satelliter, i ord och bilder, förmedlar MedieMission International budskapet om Jesus via tv-sändningar till slutna muslimska länder.

Många efterföljare till Jesus i flera muslimska länder lever ständigt i en religiös ”karantän”. De kan inte samlas i kyrkor eller bönrum av rädsla för att förlora sina liv. Predikan om Jesus är strängt förbjuden.

Innan de begränsningar som coronaviruspandemin medförde hade vi framställt i förväg cirka 200 evangeliserande program på vår tv-studio i Kervo, Finland. Vi glädjer oss också över att vi har en produktionspunkt i Mellanöstern där cirka 600 tv-program produceras årligen, utöver de cirka tusen program som spelas in i Kervo.

– Vi fick nyligen en inbjudan från Syrien att ordna mediemissionskampanjer där. Våra kontaktpersoner i Damaskus bad oss att genomföra storstadskampanjer både i Damaskus och Aleppo efter att coronapandemin är över. I landet som lidit i många år av det förödande kriget behövs budskapet om Jesu försoningsarbete och Hans uppståndelse.

Jesus sade: ”Detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Målet med att förkunna evangeliet är att människor skulle förstå att de behöver frälsning i Jesus.

Vi tackar hjärtligt alla vänner till vårt arbete för era förböner och stöd i dessa utmanande tider. Enligt dina möjligheter kan du stödja vårt arbete ekonomiskt via vår donationssida Ge en gåva via denna länk.

På hela vår missionsteams vägnar önskar vi dig en välsignad påsk!

Hannu och Laura Haukka